UWAGA! Bez świadectwa już się nie ogrzejesz! Nowe przepisy. Konieczne zobacz

Pakiet regulacji, obejmujących m.in. normy jakościowe dla węgla do ogrzewania indywidualnego, wejdzie w życie w 6 miesięcy po przyjęciu odpowiedniej ustawy – ocenia Ministerstwo Energii. Ministerstwo zakończyło prace nad tym projektem w listopadzie 2017 r. Tymczasem, sytuacja na rynku węgla pokazuje dalszy spadek sprzedaży i wydobycia węgla. Ceny nadal rosną.

Jak poinformowało w środę PAP ME, pakiet rozwiązań, przygotowanych w celu poprawy jakości powietrza w Polsce składa się z projektu nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz projektów trzech rozporządzeń Ministra Energii: wymagań jakościowych dla paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw stałych, metod badania jakości paliw stałych.

Jak przypomniało ministerstwo, projekt ustawy został przekazany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów 24 listopada 2017 r. Zakończono też konsultacje i uzgodnienia projektów rozporządzeń. Zgodnie z projektem ustawy przepisy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, jednak ostateczne wejście w życie ustawy i rozporządzeń będzie zależeć od rozstrzygnięć, które zapadną na posiedzeniu Rady Ministrów oraz w Sejmie i Senacie – podkreśliło Ministerstwo Energii.

Ministerstwo podkreśliło, że zmiany będą dotyczyć paliw stałych spalanych w gospodarstwach domowych oraz w instalacjach o mocy cieplnej poniżej 1 MW. Muły węglowe, flotokoncentraty, węgiel brunatny, ich mieszanki oraz paliwo powstałe z dowolnego zmieszania paliw zawierające mniej niż 85 proc. węgla kamiennego zostaną objęte ustawowym zakazem sprzedaży do sektora komunalno-bytowego.

Wprowadzone zostaną świadectwa jakości paliw, co ma umożliwić kupującemu uzyskanie rzetelnej i wyczerpującej informacji oraz usprawnić pracę organów kontrolujących obrót paliwami stałymi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kontrole na składach oraz przejściach granicznych będą przeprowadzane przez Inspekcję Handlową lub Urząd Skarbowo-Celny wyrywkowo. Nie będą natomiast kontrolowani indywidualni nabywcy paliw stałych. Ustawa nie przewiduje kontrolowania paliwa w miejscu jego spalania.

W ocenie ME, zasadniczym efektem wejścia w życie nowelizacji ustawy będzie monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw stałych zgodnych ze stanem wiedzy technicznej oraz doświadczeń w ich stosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych i innych substancji.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kolejnym efektem będzie uporządkowanie rynku paliw stałych i umożliwienie konsumentom zakupu paliw stałych spełniających wymagania jakościowe dla paliw przeznaczonych do sektora komunalno-bytowego.

……………………………..

Nadal pada wydobycie i sprzedaż

W listopadzie ubiegłego roku polska produkcja i sprzedaż węgla kamiennego wyniosły około 5,7 mln ton – wskazują ostatnie dane Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). To ok. 200 tys. ton mniej niż miesiąc wcześniej. Przed rokiem o tej porze wydobycie i sprzedaż węgla przekraczały 6 mln ton. Dane dotyczące wydobycia i sprzedaży węgla w grudniu i całym 2017 r. będą znane na przełomie stycznia i lutego.

W okresie od początku stycznia do końca listopada ub. roku najwyższą miesięczną produkcję i sprzedaż węgla zanotowano w marcu, kiedy kopalnie wydobyły niespełna 6 mln ton tego surowca, a najniższą w lipcu, gdy wydobycie wyniosło ponad 5,1 mln ton. Od sierpnia zeszłego roku następował stopniowy wzrost wielkości produkcji węgla.

Z opublikowanych w tym tygodniu danych katowickiego oddziału ARP wynika, że wskaźniki osiągnięte w listopadzie są niższe od październikowych – kopalnie wydobyły ponad 5 mln 672,1 tys. ton węgla (wobec 5 mln 953,3 tys. ton w październiku), a sprzedały 5 mln 729,4 tys. ton (wobec sprzedaży 5 mln 879,8 tys. ton w październiku).

Listopadowe wielkości wydobycia i sprzedaży węgla są też mniejsze od osiągniętych rok wcześniej – w listopadzie 2016 r. krajowa produkcja węgla wyniosła niespełna 6,1 mln ton, a sprzedaż zbliżyła się do 6,3 mln ton.

W prowadzonym przez katowicki oddział ARP portalu Polski Rynek Węgla dostępne są dane dotyczące miesięcznego wydobycia i sprzedaży węgla od 2007 r.

Wynika z nich, że miesięczne wydobycie i sprzedaż węgla w Polsce nigdy nie spadły dotąd poniżej 5 mln ton. W styczniu 2007 r. kopalnie wydobywały i sprzedawały powyżej 8 mln ton węgla miesięcznie. W przeszłości wielkości te były jeszcze wyższe.

Według danych ARP, tegoroczny listopad przyniósł wzrost cen węgla energetycznego zarówno dla energetyki, jak i ciepłownictwa. Indeks cen węgla dostarczanego do energetyki był o 1,3 proc. wyższy niż miesiąc wcześniej, natomiast cena węgla dla ciepłownictwa wzrosła z miesiąca na miesiąc o 1,2 proc. Listopadowe ceny były najwyższe od prawie dwóch lat.

Ceny nadal rosną

W listopadzie wartość indeksu dla rynku energii elektrycznej wyniosła 211,41 zł za tonę, co oznacza 1,3-procentowy wzrost wobec cen węgla z października, kiedy wartość indeksu wyniosła 208,75 zł za tonę. W porównaniu z ceną z poprzedniego roku wartość tony wzorcowego węgla do wytwarzania energii elektrycznej w kraju była w listopadzie 2017 r. wyższa aż o 11,6 proc.

„Ostatni raz wycena tego indeksu na poziomie powyżej 210 zł za tonę widziana była w grudniu 2015 r., kiedy to jego wartość wynosiła 225,98 zł za tonę. Od tamtego czasu indeks szorował poniżej 200 zł za tonę i bliżej mu było średniej 195 zł za tonę. Jednak presja na wzrost cen węgla na krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej, początkowo niemrawa, w drugiej połowie ubiegłego roku została wzmocniona silnymi sygnałami płynącymi z polskiej gospodarki” – czytamy w komentarzu ekspertów ARP.

W segmencie ciepłowniczym, wartość indeksu dla ciepłowni i pozostałych odbiorców krajowych zwiększyła się w listopadzie, w odniesieniu do października, o 1,2 proc., do 256,56 zł za tonę, wobec 253,53 zł za tonę w październiku.Listopadowa cena węgla dla ciepłownictwa była o 22,9 proc. wyższa niż w tym samym okresie rok wcześniej.

„Ostatni raz taki poziom tego indeksu – 253,57 zł za tonę – widziany był także w grudniu 2015 r., przy czym był to wówczas wyskok jednorazowy. Presja na wzrost cen rodzimego węgla na krajowy rynek ciepła uległa znaczącemu przyspieszeniu w sierpniu ubiegłego roku, kiedy to w ujęciu miesiąc do miesiąca odnotowano niemal 6-procentowy wzrost” – podała Agencja.

Według przedstawionych danych ARP, stan zapasów węgla na przykopalnianych zwałach wszystkich polskich producentów tego surowca w końcu listopada wynosił ok. 2,1 ton i był o ponad 85 tys. ton niższy niż miesiąc wcześniej.

Przed rokiem o tej porze na zwałach leżało ponad 2,7 mln ton węgla. Górnictwo węgla kamiennego zatrudniało w końcu listopada ok. 82,7 tys. osób.

W końcu listopada ub. roku ARP szacowała, że cały 2017 r. górnictwo zamknie wydobyciem i sprzedażą węgla rzędu 66-67 mln ton, wobec niespełna 70,4 mln ton wydobycia i ponad 73,1 mln ton sprzedaży węgla w roku 2016.

Agencja Rozwoju Przemysłu monitoruje sytuację w górnictwie na zlecenie Ministerstwa Energii. Gromadzeniem i analizą danych zajmuje się katowicki oddział Agencji, który od początku tego roku ma nowego szefa. Dyrektora Henryka Paszczę, który po blisko 10 latach kierowania oddziałem (wcześniej przez 5 lat był jego wicedyrektorem) przeszedł na emeryturę, zastąpił Robert Marzec, dotychczasowy koordynator Zespołu Monitorowania Strategii Górnictwa w katowickim oddziale ARP. Obecnie Marzec pełni obowiązki dyrektora tego oddziału.

Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, kurs australijskiego węgla koksującego podawany przez The Steel Index Ltd oraz obliczane przez agencję Bloomberg ceny węgla energetycznego ARA na przyszły rok i ceny paliw.

Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-01-03 261,90 0,2% 21,4% 0,7% 16,8%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-01-03 86,25 0,0% 0,8% -3,4% 38,0%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-01-03 701,11 1,6% 3,4% 0,7% 13,6%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-01-03 655,11 1,7% 3,6% 0,8% 14,7%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-01-03 639,34 1,6% 9,3% 1,5% 22,7%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-01-03 598,88 1,8% 10,7% 1,5% 23,3%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-01-03 367,92 1,3% 5,2% 1,8% 17,5%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-01-03 365,17 1,3% 5,1% 1,4% 19,7%

Składy do kontroli /©123RF/PICSEL

Rekordowy import węgla z Kaliningradu

Import węgla z obwodu kaliningradzkiego przez rosyjsko-polskie przejście kolejowe w Braniewie w tym roku będzie rekordowy. Do Polski ma wjechać do końca roku według prognoz ok. 2,75 mln ton – podał PAP Ryszard Chudy z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

W 2016 roku do Polski z obwodu kaliningradzkiego wjechały 24 tys. wagonów wiozące 1,6 mln ton węgla. W minionym roku od stycznia do końca listopada, według Krajowej Administracji Skarbowej, przez kolejowe przejście wjechało 33,6 tys wagonów wiozących 2,3 mln ton węgla.

„Prognozy są takie, że w roku kalendarzowym 2017 do Polski przez przejście w Braniewie wjedzie około 2,75 mln ton, co będzie rekordem od 2004 r”- ocenił Ryszard Chudy.

Wysoki, ale nie tak duży wwóz węgla notowano w 2011 roku, kiedy to do Polski z obwodu kaliningradzkiego trafiło 1,9 mln ton. Podobnie wysoki import odnotowano w 2013 i 2014 roku, kiedy z obwodu kaliningradzkiego wjechało 1,7 mln ton każdego roku.

Na stacji kolejowej w Braniewie jest dwóch przewoźników PKP Cargo S.A i DB Cargo, którzy importują węgiel do Polski. „Odnotowaliśmy wzrost przewozów i u jednego przewoźnika i u drugiego. Doszły do tego przewozy po torze europejskim (normalnym) co powoduje, że towar po odprawie może jechać w głąb UE bez przeładunku”- podał Chudy.

Jak wyjaśnił, transport odbywa się w ten sposób, że do Kaliningradu towary przyjeżdżają po torze szerokim i tam są na stacji Dzirżynskaja rozładowywane na terminalu. Z tego terminalu towar ładowany jest już na wagony normalnotorowe. Ten rodzaj transportu rozwinął się właśnie w 2017 r. – podał Chudy.