Żarty się skończyły. Solidarność daje ostrzeżenie PiS

Solidarność i PiS jak do tej pory nie wchodziły ze sobą w jakiekolwiek konflikty, a wręcz przeciwnie, lecz nic nie trwa wiecznie. Dziś Solidarność wprost stwierdza, że zmiany dokonywane przez rząd w celu polepszenia jakości powietrza w Polsce idą w złym kierunku z brakiem poszanowania swobód obywatelskich.

Obserwując działania Piotra Woźnego, Pełnomocnika Rządu ds. realizacji programu Czyste Powietrze nabieramy coraz większego przekonania, że celem realizacji ww. programu nie są zmiany, które przywrócą Polakom czyste powietrze. Tym celem jest wyeliminowanie polskiego węgla z krajowej gospodarki poprzez promocję alternatywnych paliw. Odbieranie ludziom prawa wyboru paliwa, którym chcą ogrzewać swoje domy, jest naruszeniem ich swobód obywatelskich. Przy zastosowaniu nowoczesnych technologii węgiel też może być +czystym+ surowcem. Niestety, Pan Piotr Woźny nie dopuszcza takiego rozwiązania, bo uważa, że węgiel jest paliwem „brudnym”. – czytamy w piśmie związkowców.

Związkowcy w szczególności zwracają uwagę na kwestię systemów służących do ogrzewania domów i mieszkań.

 

W programie zrezygnowano z możliwości zakupu i montażu kotłów na paliwo stałe (węgiel lub biomasa) dla budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Kolejnym dowodem restrykcyjnej polityki Pełnomocnika Rządu ds. realizacji programu Czyste Powietrze wobec węgla jest próba uniemożliwienia wejścia w życie ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw stałych. – czytamy w piśmie.

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Przypominamy, że wejście w życie tychże przepisów miało doprowadzić do eliminacji z rynku detalicznego paliw o najniższej jakości, co realnie wpłynęłoby na poprawę jakości powietrza.

Jeśli Pan Piotr Woźny jest przeciwny wprowadzeniu tych rozwiązań w życie, można sobie zadać pytanie o co w zasadzie mu chodzi? Może o to, by móc w dalszym ciągu używać węglowego straszaka w dyskusji o jakości powietrza. Może o to, by w dalszym ciągu zohydzać Polakom węgiel, jako paliwo stosowane w milionach polskich domów? Chcemy zwłaszcza uczciwej odpowiedzi, czy program Czyste powietrze nie jest zawoalowaną próbą eliminacji węgla z gospodarki. Możemy dalej zapytać, czy wysiłek poniesiony w związku z restrukturyzacją polskiego górnictwa w ostatnich dwóch latach nie pójdzie na marne przez nieodpowiedzialne działania takich ludzi, jak Pan Piotr Woźny. Realizacja programu Czyste Powietrze uderza bowiem w ekonomiczne podstawy polskiego górnictwa. A przecież sam Pan ostatnio podczas wizyty na Śląsku podkreślał, że przemysł węglowy pozostanie jednym z filarów śląskiej gospodarki – podkreślił Związkowcy.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});