Analiza finansowa firmy

Analiza finansowa firmy wykorzystuje porównywalne i zoptymalizowane wskaźniki, co jest niewątpliwie jej ogromnym atutem. Dzięki niej można ocenić sytuację ekonomiczną danego przedsiębiorstwa, a dodatkowo porównać wyniki z innymi przedsiębiorstwami w danej branży. Analiza finansowa może być bardzo szczegółowa, aby ukazać wszystkie poszczególne rodzaje przychodów i kosztów przedsiębiorstwa, a także wzajemne relacje między rozmaitymi parametrami. Proces pozwala na wychwycenie ewentualnych błędów i szybką reakcję.

Rodzaje analizy finansowej

Analizę finansową można podzielić na kilka typów z uwagi na różne aspekty. Zasadniczo można jednak wymienić dwa główne rodzaje analizy finansowej: analizę zewnętrzną i analizę wewnętrzną. Różnice dotyczą zarówno zakresu przeprowadzania samego procesu, jak i celu analizy. Analiza zewnętrzna skupia się przede wszystkim na ogólnodostępnych sprawozdaniach finansowych, które znajdziemy m.in. eKRS. W takich przypadkach zakres informacji jest podstawowy. Są to dane finansowe dotyczące konkretnego przedsiębiorstwa zgromadzone w rachunku zysków i strat oraz bilansie. Dane te obejmują dwa ostatnie lata obrachunkowe. Niestety, często brakuje niezwykle istotnych danych dodatkowych, np. szczegółowe noty do sprawozdań finansowych, które wyjaśniałyby konkretne zdarzenia gospodarcze. To ważne dane z punktu widzenia analizy. Obowiązek publikowania not do sprawozdań finansowych mają jedynie spółki dopuszczone przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd do publicznego obrotu. 

Analiza zewnętrzna koncentruje się na ocenie dynamiki pozycji rachunku zysków, strat oraz bilansu jak również na ocenie wskażnikó finansowych tj. rentowności danego przedsiębiorstwa, jego płynności finansowej, zadłużenia, efektywności wykorzystania aktywów firmy. 

Analiza wewnętrzna – czym jest?

Zupełnie inny charakter ma analiza wewnętrzna. Opiera się na podstawowych sprawozdaniach finansowych oraz zostaje ona uzupełniona o szczegółowe dane finansowe, które pochodzą z działów księgowości, planowania, rachunkowości zarządczej. Stąd właśnie analiza wewnętrzna jest bardziej szczegółowa. Skupia się m.in. na działalności inwestycyjnej (polityka inwestycyjna, struktura majątku, model amortyzacji środków trwałych), finansowaniu bieżącej działalności (m.in. struktura pasywów, obciążenia związane ze spłatą zobowiązań), ochronie płynności finansowej (optymalizacja wykorzystania kapitału obrotowego) i ocenie zyskowności. 

Skoro zatem analiza finansowa wewnętrzna obejmuje szerszy zakres i jest bardziej wnikliwa, to czy możliwe jest pominięcie analizy finansowej zewnętrznej? Niekoniecznie. Każde przedsiębiorstwo powinno jednocześnie sporządzać analizy wewnętrzne i zewnętrzne. Te pierwsze służą przede wszystkim kontroli własnej kondycji finansowej. Z kolei zewnętrzne analizy finansowe doskonale sprawdzają się do wnikliwej obserwacji konkurentów z danej branży oraz do śledzenia rynku, na którym funkcjonuje dana firma jak kontrahenów, z którymi firma współpracuje. 

Wpis powstał we współpracy eanaliza.pl – analiza finansowa

Budowa i remont - porównaj na Ceneo

Avatar

About Redakcja wLocie.pl

Cały zespół redakcyjny wLocie.pl pracuje na to aby dostarczyć państwu najnowsze i jednocześnie najciekawsze wiadomości z Polski i ze świata
View all posts by Redakcja wLocie.pl →