Jest prawomocny WYROK sądu! To definitywny koniec Owsiaka [FOTO]

Udostępnij:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Matka Kurka, to bloger Piotr Wielgucki, który od lat walczy z przekrętami autorstwa Jerzego Owsiaka – twórcy i nowego/starego prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Długotrwała walka zakończyła się prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Owsiaka do ujawnienia informacji wymaganych przez Wielguckiego.

– Kasację wniosła i opłaciła z puszek dzieci @fundacjawosp. Pytania są zanonimizowane, ale dotyczą firmy i samego Jacka Stachery „zięcia” Owsiaka – napisał na Twitterze Wielgucki.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Poniżej fragment wspomnianego orzeczenia sądu:


„Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Eugeniusz Wasilewski (spr.), Sędziowie WSA Adam Lipiński, Andrzej Góraj, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 22 listopada 2016 r. sprawy ze skargi P.W. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w […] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

1. zobowiązuje Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w […] do rozpatrzenia wniosku skarżącego P. W. z dnia […] kwietnia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;

2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

3. zasądza od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w […] na rzecz skarżącego P. W. kwotę 100 (słownie: sto) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
window._taboola=window._taboola||[],_taboola.push({article:"auto"}),function(o,a,t,e){document.getElementById(e)||(o.async=1,o.src="//cdn.taboola.com/libtrc/magdad-wlocie/loader.js",o.id=e,a.parentNode.insertBefore(o,a))}(document.createElement("script"),document.getElementsByTagName("script")[0],0,"tb_loader_script"),window.performance&&"function"==typeof window.performance.mark&&window.performance.mark("tbl_ic"),window._taboola=window._taboola||[],_taboola.push({mode:"alternating-thumbnails-a",container:"taboola-below-article-thumbnails",placement:"Below Article Thumbnails",target_type:"mix"}),window._taboola=window._taboola||[],_taboola.push({flush:!0}),console.log("wykonało się");

About Redakcja wLocie.pl

Cały zespół redakcyjny wLocie.pl pracuje na to aby dostarczyć państwu najnowsze i jednocześnie najciekawsze wiadomości z Polski i ze świata
View all posts by Redakcja wLocie.pl →