Oświetlenie ewakuacyjne – kiedy i dlaczego należy wykonać przegląd?

Oświetlenie ewakuacyjne to integralna część systemu bezpieczeństwa, które ma decydujący wpływ na skuteczność działań ratunkowych w sytuacjach awaryjnych. Kiedy i z jakiego powodu konieczne jest przeprowadzenie oceny stanu oświetlenia ewakuacyjnego? Jakie mogą być skutki zaniedbań w tym zakresie? Podpowiadamy!

Dlaczego przegląd oświetlenia ewakuacyjnego jest istotny?

Najważniejszym powodem, dla którego przegląd oświetlenia ewakuacyjnego jest istotny, jest zapewnienie bezpiecznej ewakuacji w przypadku sytuacji awaryjnych. Sprawne oświetlenie ewakuacyjne dostarcza jasnych i czytelnych informacji o drogach ewakuacyjnych, wyjściach awaryjnych oraz miejscach schronienia. 

Wykonywanie przeglądów oświetlenia ewakuacyjnego jest konieczne z punktu widzenia przepisów i norm bezpieczeństwa. Warto pamiętać, że oświetlenie ewakuacyjne nie jest statycznym elementem. Sposób działania systemów oświetlenia ewakuacyjnego musi być systematycznie monitorowany. Przeglądy pozwalają wykrywać potencjalne usterki, uszkodzenia czy wady w funkcjonowaniu systemu, co z kolei umożliwia ich szybką naprawę i zapobiega sytuacjom, w których oświetlenie ewakuacyjne mogłoby zawieść w krytycznym momencie.

W każdym przypadku przegląd oświetlenia ewakuacyjnego powinien być traktowany jako inwestycja w bezpieczeństwo ludzkie, a nie jedynie jako formalność i wymóg prawny. 

Kiedy należy wykonać przegląd oświetlenia ewakuacyjnego?

Przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego powinny być wykonywane zgodnie z harmonogramem określonym w przepisach bezpieczeństwa. Przyjmuje się, że okresowe kontrole powinny być wykonywane co 6 lub 12 miesięcy. 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

W przypadku każdej sytuacji awaryjnej, takiej jak pożar zaleca się niezwłoczne przeprowadzenie przeglądu oświetlenia ewakuacyjnego. Nawet w przypadku braku widocznych uszkodzeń, szybka ocena po zdarzeniu może ujawnić potencjalne problemy. 

Przegląd oświetlenia ewakuacyjnego przyda się również w sytuacji modernizacji, remontu lub przebudowy budynku. Wtedy też istnieje potrzeba wykonania szczegółowego przeglądu oświetlenia ewakuacyjnego. Zmiany w konstrukcji budynku mogą realnie wpływać na efektywność systemu. 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Zachowanie skuteczności systemu oświetleniowego

Regularne serwisowanie oświetlenia ewakuacyjnego pozwala na utrzymanie pełnej sprawności systemu. Serwisanci dokonują szczegółowych przeglądów, identyfikują potencjalne usterki oraz usuwają wszelkie problemy, które mogłyby wpłynąć na działanie oświetlenia w sytuacjach awaryjnych. Firmy świadczące usługi w zakresie serwisowania systemów oświetlenia ewakuacyjnego dbają o to, by przeglądy były wykonane z należytą starannością, uwzględniając wszelkie wymogi regulacyjne. Dzięki regularnym przeglądom, naprawom i konserwacji, oświetlenie ewakuacyjne staje się niezawodnym elementem, gotowym do działania w najbardziej wymagających sytuacjach awaryjnych. Jedną z polecanych firm, która wykonuje przeglądy ewakuacyjnych systemów oświetleniowych jest POL-POŻ. Szczegóły wykonywanych usług w tym zakresie dostępne na stronie: https://pol-poz.pl/oswietlenie-awaryjne-ewakuacyjne-przeglady-techniczne