PILNE! Unia się poddała! Wielki triumf PiS! Oficjalnie wycofali się z…

Szefowie grup politycznych w Parlamencie Europejskim zdecydowali, że PE wycofa się ze swojej procedury w sprawie art. 7 unijnego traktatu wobec Polski. Parlament Europejski planuje też nową rezolucję w sprawie praworządności w Polsce.

Według źródła Polskiej Agencji Prasowej w Brukseli prowadzenie w sprawie Polski równolegle dwóch identycznych procedur nie ma sensu.

15 listopada europosłowie zainicjowali własną procedurę zmierzającą do uruchomienia art. 7. traktatu UE. Za było 438 europosłów, 152 przeciw a 71 wstrzymało się od głosu.

Natomiast 20 grudnia Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu swojej procedury wobec Polski i wysłaniu do państw członkowskich wniosków o uznanie Polski za kraj, w którym istnieje „wyraźne ryzyko poważnego zagrożenia dla praworządności”. To pierwszy krok do objęcia sankcjami.

Właśnie procedura wszczęta przez KE jest powodem wycofania się PE z własnego wniosku. Według źródła PAP decyzja zapadnie podczas spotkania liderów wszystkich frakcji w europarlamencie.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});