Sienkiewicza wypowiedział prorocze słowa. “Oto dlaczego Niemcy budzą  nienawiść”
Sienkiewicz i Niemcy. Henryk Sienkiewicz prorokiem? Francuski dziennik „Le Courrier Européen” zwrócił się w roku 1905 w sprawie...

Henryk Sienkiewicz w sposób dosadny wypowiedział się o Niemcach. Nasz wielki pisarz, Henryk Sienkiewicz był prorokiem? Francuski dziennik „Le Courrier Européen” zwrócił się w 1905 roku do najwybitniejszych osób w Europie z zapytaniem: „Co myślę o Niemczech?”. Na to pytanie odpowiedział między innymi wybitny polski pisarz Henryk Sienkiewicz.

Sienkiewicz i Niemcy. Henryk Sienkiewicz prorokiem? Francuski dziennik „Le Courrier Européen” zwrócił się w roku 1905 w sprawie...
Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz o Niemcach

Sienkiewicz odpowiedział następująco: “Si je savois quelque chose utile à ma patrie et qui fût préjudiciable à l’Europe et au genre humain, je le regarderois comme un crime.”

“Należę do tych, którzy głoszą, że idea ojczyzny powinna zajmować pierwsze miejsce w duszy i sercu człowieka, a jednak nie zawahałem się przytoczyć powyższych słów Monteskiusza, ponieważ zakreślają one w sposób stanowczy i logiczny granicę dla patriotyzmu.

Należy miłować ojczyznę nade wszystko i należy myśleć przede wszystkim o jej szczęściu. Ale jednocześnie pierwszym obowiązkiem każdego patrioty jest czuwać nad tym, by idea jego Ojczyzny nie tylko nie stanęła w przeciwieństwie do szczęścia ludzkości, lecz by się stała jedną z jego podstaw. Tylko w tych warunkach istnienie i rozwój Ojczyzny staną się sprawą, na której całej ludzkości zależy.” – powiedział Sienkiewicz.

“My, Polacy, tak właśnie rozumiemy ideę ojczyzny, i dlatego przyszłość jest przed nami, albowiem Polska łączy się w naszych duszach z ideą sprawiedliwości, wolności, z prawem życia dla wszystkich i z ideą rozwoju zasad ogólnoludzkich.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Czy można powiedzieć to samo o dzisiejszych Niemczech? Nie. I nie dlatego, by dusza niemiecka nie była zdolną do wytwarzania i rozwijania wzniosłych idei. Szczep, który wydał Goethego i Szyllera, dowiódł dostatecznie, że tę zdolność posiada. Dziś jednak dusza ta opętana jest przez Prusy.

Ideałem, który jej narzucono, jest siła i bogactwo. Pojęcie ojczyzny niemieckiej leży obecnie w tym, by żołądek niemiecki mógł strawić jak najwięcej i by spokoju trawienia pilnował skutecznie silny żołdak. Poza tym nic.”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sienkiewicz: Bezideowe Niemcy?

“Aby usprawiedliwić swe istnienie, trzeba mieć prócz pięści i chleba jeszcze jakąś ideę moralną. Potędze politycznej niemieckiej brak takich idei, a skutkiem tego rozkwit jej nie tylko nie leży w interesie ludzkości, ale jest z nią wprost sprzeczny. Polip, którego całą racją bytu jest wysysanie cudzej krwi, stanowi nieszczęście dla otoczenia. I oto dlaczego

Niemcy dzisiejsze budzą wszędzie i we wszystkich nienawiść. Jest to jedyny naród, który nie posiada ani jednego przyjaciela. A nie masz tak potężnego ludu, który, będąc przyczyną powszechnej niedoli, mógłby się oprzeć powszechnej nienawiści… Tak stoi sprawa obecnie. Jaką będzie przyszłość, nie podejmuję się przepowiadać. Zależeć to będzie od tego, czy dusza niemiecka weźmie górę nad pruską, czy też odwrotnie.”

ZOBACZ TAKŻE:

Anna Lewandowska zaskoczyła fanów zdjęciem na Insta

Świat nauki wstrzymał oddech: wynaleziono lek na raka?

Niesamowite! Takiej pary w „TzG” nikt się nie spodziewał

Tak powstają frytki w McDonalds! Gdy to zobaczysz – już więcej nie zjesz (wideo)

Francuz pokazał nagranie z Polski. Dziś to hit internetu! (wideo)

Roznerski wziął ślub? Tym zdjęciem zdradził tajemnicę